معرفي آزمون هاي بين المللي زبان فرانسه

زبان فرانسه

آزمون های زبان فرانسه

جهت ارزشیابی دانش زبان فرانسه همچون زبان انگلیسی آزمون های متعددی وجود دارد که عبارتند از DELF,TEFaQ,TEF, TCFQ, TCF .این مطلب شامل دو بخش است  که در این شماره و شماره بعدی ماهنامهKAPسعی می شود تمامی مطالب مربوط به آزمون های زبان فرانسه بیان گردد و در شماره های بعدی دیگر آزمون های زبان بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
TCF
Le test de connaissance du français

آزمون آشنایی با زبان فرانسه: آزمون زبان فرانسه TCF
یکی ازآزمونهای رسمی زبان فرانسه عمومی است که مرکز بین المللی مطالعات آموزشی CIEP به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت آموزش ملی، آزمون را طراحی، تصحیح و ارزشیابی می کند.
 ارزیابی تمامی سطوح آشنایی با زبان فرانسه از سطح مقدماتی تا سطوح پیشرفته را همانگونه که شورای اروپا تعریف نموده است، ممکن می سازد. این ارزیابی تنها دو سال معتبر است.
 
TCFQ
Le test de connaissance du français pour le Québec


آزمون آشنایی به زبان فرانسه ویژه کبک
این آزمون برای متقاضیان مهاجرت به کبک طراحی شده است تا میزان تسلط و آشنایی آنها به زبان فرانسه سنجیده شود.
این آزمون شامل 2مرحله است:
مرحله اول درک مطلب شنیداری است که مدت آن 30دقیقه می باشد و شامل 30سوال چهار جوابی است.
مرحله دوم بیان شفاهی است به مدت 15 دقیقه و شامل 6 سوال می باشد که باید در مورد آنها به صورت جداگانه صحبت شود.
این آزمون یکی از آزمون های رسمی زبان فرانسه است و ارزیابی تمام سطوح آشنایی با زبان فرانسه از سطح مقدماتی تا پیشرفته را همانگونه که شورای اروپا تعریف کرده است ممکن می سازد و متقاضی بعد از گذراندن امتحان موفق به اخذ مدرک در یکی از سطوح زیر می شود.A1-A2-B1-B2-C1-C2 اعتبار این گواهی 2 سال است و اگر متقاضی بار اول به سطح زبانی مورد نظر و مطلوب خود نرسد می تواند 60 روز بعد مجددا این آزمون را تکرار کند و محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در امتحان ندارد.
* توجه داشته باشید که این مدرک تنها سطح زبان را ارزشیابی نموده و به منزله دیپلم زبان فرانسه محسوب نمی شود .
 
Niveaux
سطح
Expression Oral
گفتار
Comprehension Oral
شنیدار
 
20-19 699-600 C2
5 18-17 599-500 C1
4 16-13 499-400 B2
3 12-9 399-300 B1
2 8-5 299-200 A2
1 4-1 199-100 A1
منابع مفید جهت آمادگی برای این آزمون:
LE Nouvel entraînez – vous 250 activités TCF
LE Guide officiel d’entraînement au TCF
LE site Internet des Editions Didier
www2.cip.fr/tcf/centres/liste aspx
* ثبت نام جهت شرکت در این آزمون دربخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران انجام می گردد .
 
TEF
le test d’évaluation de français

آزمون تخصصی ارزشیابی زبان فرانسه
این آزمون در 72 کشور جهان از جمله ایران برگزار می گردد
شامل 3 بخش اجباری و 2 بخش اختیاری:

 آزمون زبان فرانسه TEF الف) اجباری :
Compréhension écrite :درک مطلب 60 دقیقه - 4 بخش و 50 سوال
Compréhension orale شنیدار 40 دقیقه - 4 بخش و 60 سوال
Vocabulaire & Sentence Structures گرامر(دستور زبان و لغت ) 30 دقیقه - 4 بخش و 40 سوال

ب ) اختیاری (برای متقاضیان فدرال اجباری می باشد )
Expression écrite نوشتار 60 دقیقه - ( 2 موضوع )
Expression orale گفتار 35 دقیقه - ( 2 موضوع)
Niveaux
سطح
Score
امتیاز
 
6 699-833 C2
5 698-541 C1
4 361-540 B2
3 204-360 B1
2 69-203 A2
1 0-68 A1
 

TEFaQ
le test d’évaluation de français adapté pour le Québec
آزمون تخصصی ارزشیابی زبان فرانسه ویژه کبک

این آزمون برای متقاضیان مهاجرت به کبک و جهت ارزیابی سطح زبان طراحی شده است دارندگان این مدرک می توانند جهت مهاجرت به کبک اقدام نمایند.ن شامل 2 مرحله است و زمان کلی آن یک ساعت و 45 دقیقه است.
مرحله اول درک مطلب شنیداری است مدت این مرحله 40 دقیقه است و شرکت کننده باید به 60سوال 4 گزینه ای پاسخ دهد و برای هر پاسخ اشتباه یک نمره منفی منظور می شود و متقاضیان این آزمون باید در پاسخگویی کمال دقت را داشته باشند و از پاسخ به سوالی که اطمینان به درست بودن آن ندارند خودداری کنند.
مرحله دوم بیان شفاهی است . در این مرحله توانایی متقاضی در شرکت در مکالمه سنجیده می شود .
در آزمون شفاهی شرکت کننددر آزمون شفاهی شرکت کننده 2 سوژه را انتخاب می کند : برای سوژه اول 10 سوال را آماده کرده و از ممتحن خود می پرسد و برای سوژه دوم شرکت کننده باید قادر باشد با ممتحن خود گفتگو کند ، این گفتگو برای متقاعد نمودن او جهت توانایی در شرکت در یک پروژه جمعی یا فردی یا یک فعالیت خاصی و عمومی است. مدت کلی این مرحله 35 دقیقه است .
* ثبت نام جهت شرکت در این آزمون دربخش زبان های خارجی دانشگاه تهران ، موسسه کوثر اصفهان و موسسه قطب راوندی تهران انجام می گردد .
مدرک ارائه شده به مدت یک سال معتبر است .ن دارای 6 امتیازاین آزمون دارای 6 امتیاز می باشد برای سطح مبتدی امتیاز 2-1 سطح متوسط 4-3 و سطح پیشرفته 6-5 در نظر گرفته شده است .
 
امتیاز ساختار مدت  
360 60 سوال 40 دقیقه شنیدار
450 2 سوژه 35 دقیقه گفتار

پس از گذراندن امتحان متقاضی موفق به دریافت مدرک در یکی از سطوح زیر A1-A2- B1-B2-C1-C2- می شود.
 
Niveaux
سطح
Expression Oral
گفتار
Comprehension Oral
شنیدار
 
6 416-450 344-360 C2
5 349-415 280-333 C1
4 271-348 217-279 B2
3 181-270 145-216 B1
2 101-180 82-144 A2
1 34-100 28-81 A1
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود:
WWW.Fda.ccip.fr/tef/centre

چند نکته:
ار آنجاییکه متقاضیان اخذ ویزای اقامت کاری به ویژه متقاضیان ایالت کبک با این دو آزمون مواجه هستند لازم است به طور مختصر مقایسه ای بین این دو انجام گردد تا با انتخاب بهتر بتوانند نتیجه مطلوب تری را کسب نمایند.
در بخش شنیداری در آزمون TEF برخی از قسمت ها دو بار تکرار می شود که این تکرارفرصت جبران خوبی برای توجه بیشتر به نکاتی است که در بار اول متوجه نشده اید. همچنین در بخش صحبت کردن شما قبل از شروع فرصت آمادگی در مورد موضوعاتی دارید که باید راجع به آن سوال بپرسید یا بحث کنید. در این فرصت شما می توانید برای خود یادداشت بردارید اگرچه که نمی توانید از روی متن آماده بخوانید ولی یادداشت ها به منظور یاد آوری به شما کمک خواهد کرد. دراین آزمون نمره منفی به پاسخ اشتباه تعلق می گیرد که امکان پاسخ دادن به سوالاتی را که در مورد آن شک دارید را سخت میسازد.
آزمون TCF نمره منفی ندارد و در بخش گفتار نیز بیشتر سوال و جواب مطرح می گردد و بحث در مورد موضوع جهت متقاعد سازی فرد مقابل مطرح نیست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید


پردرآمدترين رشته‌هاي دانشگاهي در جهان

پردرآمدترين رشته‌هاي دانشگاهي در جهان

پردرآمدترين رشته‌هاي دانشگاهي در جهان

FEL Francisation en Ligne

FEL Francisation en Ligne

FEL Francisation en Ligne

تجربيات كسي كه  در زمان كوتاهي موفق به اخذ B1 گرديد

تجربيات كسي كه در زمان كوتاهي موفق به اخذ B1 ...

تجربيات كسي كه در زمان كوتاهي موفق به اخذ B1 ...

*  
*    
*  
تصویر امنیتی  
در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

در آينده اي نزديك مشتريان بانكي كانادا خواهان بيت‌كوين هستند

Mogo با داشتن نزديك به نيم ميليون نفر مشتري، داراي يك مزيت دائمي به عنوان يك برند تثبيت شده در كانادا مي باشد.
بهاي بهانه

بهاي بهانه

راستي آزمايي يا تشويق به پناهندگي
10 شغل پر درآمد در كانادا

10 شغل پر درآمد در كانادا

مطابق با جديدترين برسي هاي در سال 2017
چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

چگونه يك ايميل كاري مناسب بنويسيم ‍

حدود 28 درصد از ساعات كاري هفتگي صرف ارسال و دريافت ايميل مي شود
كمترين ميزان ماليات بر سود  كسب و كارها در جهان

كمترين ميزان ماليات بر سود كسب و كارها در جهان

در برخي كشور ها ماليات بر سود كسب و كارها بسيار ناچيز است و دولت سهم كمي را دريافت مي كند
كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهايي با بيشترين تعطيلات رسمي در سال

كشورهاي زيادي در دنيا هستند كه شاهد تعطيلات عمومي بسياري در هر سال مي باشند
توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

توزيع دانشگاه هاي بلغارستان

معرفي بهترين دانشگاه هاي آزاد كشور بلغارستان
نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

نگاهي به دانشگاه فني صوفيا

قديمي ترين مدرسه فني بين المللي در بلغارستان
8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

8 گام براي موفقيت در آزمون زبان انگليسي

براي بالا بردن سطح زبان خود اين هشت گام را دنبال كنيد
7 دليل براي تحصيل در سوئد

7 دليل براي تحصيل در سوئد

آيا مي دانستيد كه سوئد ميزبان بعضي از معتبرترين دانشگاه هاي دنيا است؟
دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

دانشگاههاي برتر در نيوزلند در سال 17/2016

هشت دانشگاه برتر در نيوزلند در ميان بهترين دانشگاه هاي جهان، در رتبه هاي زير 450 قرار دارند
آشنايي با  نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آشنايي با نظام آموزش‌وپرورش استراليا

آموزش‌وپرورش در استراليا تجربه‌اي براي كل عمر است
نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

نكاتي ارزنده در باره دانشگاه مك كواري ، شهر سيدني و كشور استراليا

منافع حاصل از تحصيل در استراليا به طور جدي تغييردهنده مسير زندگي است
هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

هر آنچه كه بايد راجع به آزمون GRE بدانيد

براي آزمون GRE آماده مي‌شويد؟ يا شايد فقط هنگامي‌كه مردم راجع به فارغ‌التحصيلي و پذيرش مدارس تجاري صحبت مي‌كنند به گوشتان خورده است؟
هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

هزينه حمل و نقل عمومي در مونترال

(Société de transport de Montréal (STM
ارزانترين راه سفر به بلغارستان

ارزانترين راه سفر به بلغارستان

The Cheapest way to get to Bulgaria from Istanbul
جهاني ديگر به نام ژاپن

جهاني ديگر به نام ژاپن

متفاوت ترين كشور جهان از نگاه جهانگردان
سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

سنت و فرهنگ هزار ساله ي كشور بلغارستان

اولين تمدن اروپايي ها در بلغارستان شكل گرفت.
بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

بلغارستان در سال 2017 شماربيشترين آمار از مأموريت هاي نجات در كوه ها را داشته است.

اسكي در Bansko و ساير تفريح گاههاي بلغارستان رسما از يك هفته ي ديگر آغاز مي شود
مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

مراسم و بازارهاي شب سال نو و كريسمس در صـــوفيا پايتخت بلغارستان

از اواسط ماه نوامبر تا پايان دسامبر، صوفيه پر ازعطر و بوي( نشانه هاي) كريسمس است.
مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم دنيا درباره كانادايي‌ها چه فكري مي‌كنند؟

مردم در كشورهاي ديگر به شدت ما را دوست دارند ...
مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

مهم‌ترين رويداد تورنتو با دو ميليون بازديد كننده

نمايشگاه ملي كانادا يا همان The Canadian National Exhibition – CNE بزرگ‌ترين و مهم‌ترين رويدادي است كه در نيمه دوم آگوست در شهر تورنتو برگزار مي‌شود
زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

زبان و آداب و رسوم مردم ايتاليا

تقريبا 60 ميليون ايتاليايي زبان در ايتاليا زندگي مي‌كنند، نيم ميليون در سوئيس كه يكي از چهار زبان رسمي آن ايتاليايي است و يك و نيم ميليون نفر هم در فرانسه و يوگسلاوي سابق
وسايل  مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

وسايل مورد نياز قبل از مهاجرت به كانادا

اگر ميخواهيد در زمان ورود به كانادا با مشكلي روبه رو نشويد اين نكات را رعايت كنيد
سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

سيدني استراليا داراي يكي از زيباترين خطوط ساحلي دنيا

اين شهر جذاب و ديدني شناخته شده ترين و آشناترين افق‌هاي شهري دنيا را به خاطر بندرگاه مشهور خود دارد