يافتن موسسه آموزشي مناسب در كانادا

يافتن موسسه آموزشي مناسب در كانادا1393/01/25

ويزاي تحصيلي هلند

ويزاي تحصيلي هلند1393/01/24

دانشگاه كانبرا استراليا

تحصيل استراليا1393/01/24

اصطلاحات و ضرب المثل هاي رايج در زبان فرانسه و انگليسي

اصطلاحات و ضرب المثل هاي رايج در زبان فرانسه و انگليسي1392/12/12

ويزاي تحصيلي سوئيس

ويزاي تحصيلي سوئيس1392/12/12

بهترين سن يادگيري براي زبان دوم چه زماني است؟

در سنين پايين شانس بيشتري براي يادگيري زبان دوم داريم1392/12/12

دانشگاه ينا در آلمان (University of Jena)

دانشگاه ينا در آلمان (University of Jena)1392/12/12

ضرب المثل هاي فرانسوي و انگليسي

ضرب المثل هاي فرانسوي و انگليسي1392/12/03

ويزاي تحصيلي مكزيك

ويزاي تحصيلي مكزيك1392/12/03

چرا برخي افراد در آموختن زبان خارجي مشكل دارند؟!

چرا برخي افراد در آموختن زبان خارجي مشكل دارند؟!1392/12/03

دانشگاه آدلايد استراليا

دانشگاه آدلايد استراليا1392/12/03

آشنايي با برخي ضرب المثل هاي رايج در زبان فرانسه

آشنايي با برخي ضرب المثل هاي رايج در زبان فرانسه1392/11/06

اصطلاحات و ضرب المثل هاي روزمره(انگليسي- فرانسه)

اصطلاحات و ضرب المثل هاي روزمره(انگليسي- فرانسه)1392/10/08

ويزاي تحصيلي كشور نروژ

ويزاي تحصيلي كشور نروژ1392/10/08

دانشگاه ملي استراليا

دانشگاه ملي استراليا1392/09/27

يادگيري زبان خارجي از نگاه محققان

يادگيري زبان خارجي از نگاه محققان1392/09/27

اصطلاحات روزمره در زبان انگليسي و فرانسه

اصطلاحات روزمره در زبان انگليسي و فرانسه1392/09/09

كالج ICYM مالزي

كالج ICYM مالزي1392/09/06

پردرآمدترين رشته‌هاي دانشگاهي در جهان

پردرآمدترين رشته‌هاي دانشگاهي در جهان1392/09/03