كالج  آمريكايي دبي (ACD)

كالج آمريكايي دبي (ACD)1391/11/29

ويزاي تحصيلي كشور روماني

تحصيل روماني1391/11/05

معرفي دانشگاه آكسفورد

دانشگاه آكسفورد در شهر آكسفورد در منطقه آكسفورد شاير انگلستان قرار دارد و قديمي‌ترين دانشگاه انگليسي‌زبان جهان به شمار مي‌رود1391/11/05

مصاحبه با افراد شركت كننده در دوره هاي آموزش زبان

مصاحبه با افراد شركت كننده در دوره هاي آموزش زبان1391/11/05

جدول كلمات متقاطع فرانسه

جدول كلمات متقاطع فرانسه 1391/10/24

مطالب آموزشي زبان فرانسه

مطالب آموزشي زبان فرانسه 1391/10/24

مصاحبه با افراد موفق در آزمون زبان فرانسه

مصاحبه با افراد موفق در آزمون زبان فرانسه1391/10/24

ويزاي تحصيلي دوره RN در استراليا

همواره پرستاري يكي از پر درآمد ترين و پر طرفدار ترين مشاغل در كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته بوده است، اين شغل در كنار همه مزاياي بي شماري كه در سطح بين المللي دارد هميشه تحت بررسي هاي علمي و حساسيت هاي ويژه اي در بين كارآفرينان و دولت مردان بوده و اشتغال در اين شغل براحتي ممكن نبوده.1391/10/24

تفاوت آزمون CRNE در كانادا و NCLEX در آمريكا

تفاوت آزمون CRNE در كانادا و NCLEX در آمريكا1391/10/24

دانشگاه بالارات University of Ballarat

تحصيل استراليا1391/10/24

نظام آموزشي كبك

تحصيل در تمامي مراحل تا پيش از دانشگاه در ايالت كبك رايگان مي باشد1391/10/24

جدول كلمات متقاطع فرانسه به انگليسي

جدول كلمات متقاطع فرانسه1391/10/24

معرفي آزمون هاي بين المللي زبان فرانسه

معرفي آزمون هاي بين المللي زبان فرانسه1391/10/24

دوره هاي آموزشي Bridging در كانادا

دوره هاي آموزشي Bridging در كانادا1391/10/24

دانشگاه زيگن آلمان

تحصيلي آلمان1391/10/24

تاريخ كوتاه آموزش و پرورش كبك

تاريخ كوتاه آموزش و پرورش كبك1391/10/24

جدول كلمات متقاطع فرانسه

زبان فرانسه1391/10/24